piotr ostrowski

01. bios

Piotr Ostrowski

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem w pracowni litografii prof. Piotra Panasiewicza, Medal Rektora) oraz Zarządzania Kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od roku 2000 Dyrektor Krakowskiego Zakładu Witrażów S.G.Żeleński – najstarszej pracowni witraży w Europie Wschodniej, założonej w 1902 roku.
Założyciel i Dyrektor Muzeum Witrażu w Krakowie (od 2004).

Członek Komisji Naukowej projektu European Glass Experience, juror międzynarodowego konkursu na projekty ze szkła (2013-2016).
Członek Rady Przedsiębiorczości Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (od 2013).

Mistrz witrażownik (Dyplom  Mistrzowski Nr 712)

Autor szklanych rzeźb i instalacji
Autor witraży i szkła archtektonicznego w budynkach świeckich i sakralnych
Współautor projektów architektonicznych, nagrodzonych w międzynarodowych konkursach

Wybrane projekty witrażowe:

2020 Medal PRO OPERE POLITISSIMA ARTE PERFECTO za witraż „POLONIA” wg projektu Stanisława Wyspiańskiego

2020 Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Sacro-Expo w Kielcach.

2017 „Apollo w budowie” – autor projektu nagrodzonego wyróżnieniem w Konkursie na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2107 przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2017 Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Sacro-Expo w Kielcach.
2016 Konserwacja witraży Józefa Mehoffera w sali mehofferowskiej kamienicy Pod Globusem.

2015 Medal Honorowy Biskupa Kieleckiego za witraże do kaplicy przy Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy.
2013 Nagrodzone złotym medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich projekty i realizacja witraży do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.
2013 Nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowych Targach Sacro-Expo w Kielcach cykl witraży do Sanktuarium Karoliny Kózkówny w Zabawie.
2013 Udział w wystawie najlepszych europiejskich pracowni witrażowych na jubileuszowej XV edycji Międzynarodowego Expo Koine Vicenza, Włochy.
2002 – 2007 Adaptacja i realizacja projektów Stanislawa Wyspiańskiego do Katedry Wawelskiej, we współpracy z Andrzejem Wajdą.
2005 Projekt instalacji szklanej na elewację budynku Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
2003 Adaptacja wstępnych projektów Józefa Mehoffera i realizacja ośmiu okien witrażowych do kościoła NSPJ w Turku.
2001 Projekt i realizacja witraży do kościoła w Dobczycach – Kornatce.
2000-2006 Projekt i realizacja cyklu witraży do szybów wind w budynku biurowym Herbewo, Krakow.

Wybrane wyróżnienia w architekturze:

2010 Druga nagroda w konkursie na modernizację Rotundy – siedziby banku PKO BP w Warszawie.
2010 Współautor “Porta Varsovia”, projektu dwóch wieżowców w centrum Warszawy, na zamówienie Prezydenta Miasta.
2008 Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na projekt nowego terminala lotniska w Lublinie.
2007 Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na Europejskie Centrum solidarności w Gdańsku.
2007 Druga nagrodna w międzynarodowym konkursie na projekt nowego terminala lotniska Balice w Krakowie.

Wystawy indywidualne:

2011 – “slady/ traces” – nagrodzona przez “Dziennik Polski” tytułem “Najlepszej wystawy galeryjnej roku w Krakowie”.

2019 – „omni_lab”

 

 

Piotr Ostrowski

Graduate (with honors) of Academy of Fine Arts in Krakow, Graphic Department and Cultural Management at the Faculty of Management and Social Communication at the Jagiellonian University in Krakow

Since 2000, Director of Krakow Stained Glass Company S.G. Zelenski – the oldest stained glass studio in Eastern Europe, established 1902

Founder of the Stained Glass Museum, 2004

Member of the Scientific Committee of European Glass Experience project and juror of it’s international glass competition 2013-2016

Member of the Entrepreneur Council of the Fine Arts Academy in Krakow since 2013

Master of Stained Glass (UE Master Certificate No 712)

Author of glass sculptures and installations

Author of glass windows and architectural glass art in secular and sacral buildings Co-author of architectural projects awarded in international competitions

Selected Glass Projects:

2017 „Apollo in making” – author of the project awarded in the Competition for a Museum Event of the Year „Sybilla 2017” by the polish Minister of Culture

2017 Gold Medal SacroExpo

2015 Honorary Medal for the Kielce Bishop

2013 Gold medal for the stained glass design for the Sanctuary in Bialystok at the “Sakralia” exhibition, Poznan International Fairs, Poland

2013 Gold medal for the best sacral realization of the year at the International Sacro-Expo in Kielce, Poland

2013 Participation in the exhibition of the best european glass studios during the International Expo Koine Vicenza Italy at its jubilee XV edition

2002 – 2007 Adaptation and execution of designs of Stanislaw Wyspianski for the Wawel Cathedral in cooperation with Andrzej Wajda

2005 Design of a glass installation at the façade of the Polish Academy of Sciences in Warsaw

2003 Completion of designs of Jozef Mehoffer and execution of eight stained glass windows in Turek, Poland

2001 Design and execution of stained glass windows in a church in Dobczyce Kornatka, Poland

2000-2006 design and execution of stained glass windows in the lift shaft of the Herbewo office building, Krakow

Selected Architectural Projects:

2010 2nd prize in the competition for modernisation of the historical Rotunda PKO BP bank building in Warsaw

2010 Co-design for two “Porta Varsovia” high rise buildings in Warsaw upon the order of the Mayor of the City of Warsaw

2008 Honourable mention in an international competition for a design of the International Airport Terminal in Lublin

2007 Honourable mention in the international competition for the building of the European Solidarity Centre in Gdansk

2007 2nd prize in the international competition for the design of the International Airport Terminal in Krakow – Balice

Individual Exhibition:

2011 – “ślady/traces” – awarded the title of “The best exhibition of the year in Krakow” by the daily journal “Dziennik Polski”

2019 – „omni_lab” glass and lithography

instagram
made by mem!